چهارشنبه 20 آذر 1398

معاونت هماهنگی امور اقتصادی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 21:20 ویرایش : ‎1398/04/19 08:57 بازدید: 27616

شرح وظایف:

 1. هماهنگی با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی جهت توسعه سرمایه‌گذاری استان با استناد به قوانین و اسناد بالادستی و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان .
 2. 2.نظارت بر اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان توسعه سرمایه‌گذاری با استناد به قوانین و اسناد بالادستی و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان .
 3. پایش برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی استان در بخش‌های مختلف .
 4. مدیریت و هماهنگی امور مربوط  به ایجاد و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و راهبری و هدایت آن دراستان های مرزی .
 5. هدایت و راهبری امور مربوط به سهمیه تعاونی‌های مرزنشین .
 6. انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در امور مربوط به سیاست‌های پولی و اقتصادی استان‌ها ازجمله:پول‌شویی ، صندوق‌های توسعه‌ای ، صادرات غیرنفتی ،تدابیر ویژه اقتصادی و رفع  موانع و مشکلات فراروی تولید و اشتغال .
 7. بسترسازی و هماهنگی باسایردستگاه های اجرایی به‌منظور استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط کارآفرینان داخلی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت جذب تجار و سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه همسایگان مرزی .
 8. پیگیری برای انجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در امر سرمایه‌گذاری ، اشتغال و تولید و توسعه متوازن .
 9. ایجاد هماهنگی‌های لازم در امر مراودات و مبادلات اقتصادی استان باکشورهای همسایه و هدف در نشست‌های منطقه‌ای .
 10. نظارت عالیه و اعمال هماهنگی در فعالیت‌های اقتصادی استان .
 11. پیگیری و هماهنگی فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه اشتغال استان .
 12. انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص نحوه اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال .
 13. نظارت بر چگونگی تهیه و توزیع کالا و مایحتاج عمومی و پیگیری امور مرتبط باستاد تنظیم بازار.
 14. انجام هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص موضوعات مرتبط با مناطق آزادتجاری ، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی استان .
 15. مشارکت در کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ، همایش‌های فرصت سرمایه‌گذاری و سایر موارد به‌منظور توسعه مراودات و مبادلات تجاری استان .
 16. هماهنگی و پیگیری به‌منظور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تشکیل نمایشگاه‌های برون‌مرزی استان با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی .
 17. نظارت بر اجرای سیاست هاوخط مشی‌های امور اداری و مالی و استخدامی وامورمدیریت منابع انسانی واداری ، رفاهی و استخدامی  استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات .
 18. نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری و واحدهای تابعه .
 19. انعکاس نارسایی‌ها و مشکلات استانداری و واحدهای تابعه درزمینه توسعه مدیریت و منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط .
 20. اعلام نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی موردنیاز استانداری و واحدهای  شهرستانی وانجام تشریفات مربوط به بکارگیری ، جذب ، استخدام وصدوراحکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه .
 21. نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه هاو تهیه و تنظیم و صدوراسنادمالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری بر اساس قوانین و مقررات .
 22. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مربوطه در استانداری و واحدهای تابعه .
 23. نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه .
 24. نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ‌شده استانداری .
 25. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی ( اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ) استانداری ، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه بر اساس برنامه‌های تنظیم‌شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های بودجه .
 26. نظارت برامورمربوط به توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان استانداری و واحدهای تابعه از طریق سازماندهی و پیش‌بینی آموزش‌های مناسب در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی وزارت کشور و مراجع ذیصلاح .
 27. نظارت بر امور مربوط به تهیه بسته‌های مناسب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نظارت بر آموزش بسته‌های مذکور به‌منظور تسهیل فعالیت استانداری و واحدهای تابعه .
 28. نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌ها و مصوبات شورای اداری استان .
 29. نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .
 30. مسئولیت شبکه ارتباطی دولت دراستان .
 31. نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های اصلاحات نظام اداری در سطح استانداری ، فرمانداری و بخشداری‌ها.
 32. نظارت بر اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در سطح استانداری و واحدهای تابعه و هماهنگی و نظارت بر امور توسعه فناوری آنها .
 33. نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزشی استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب  سیاست‌های ابلاغی .
 34. نظارت برانجام مطالعات و بررسی‌های لازم در مورد روش‌های انجام کار.
 35. تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف پست‌های سازمانی استانداری ، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 36. نظارت برانجام دبیرخانه‌ای کارگروه توسعه مدیریت استانداری و هماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور.
 37. نظارت بر نحوه اجرای روش‌ها و رویه‌های اختصاصی و عمومی استانداری و واحدهای تابعه بر اساس شاخص‌ها و ضوابط ابلاغی با هماهنگی وزارت کشور .
 38. نظارت برانجام امور مربوط به بهره‌وری استانداری و واحدهای تابعه .
 39. نظارت بر چگونگی انجام آیین‌نامه هاودستورالعمل ها و رویه‌های اجرایی کار مربوط به استانداری و واحدهای تابعه .
 40. اجرای برنامه‌های نقشه راه اصلاح نظام اداری درستاد استانداری ، واحدهای تابعه و وابسته .
 41. نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی