چهارشنبه 20 آذر 1398

دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد وامور حقوقی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 18:52 ویرایش : ‎1396/03/23 11:29 بازدید: 19389

تارنمای دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی

شرح وظایف :

 1. ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی مستقر به‌منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص پاسخگویی به شکایات.
 2. هماهنگی در خصوص نحوه استقرار در استانداری،فرمانداری و بخشداری‌های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.
 3. ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری ،فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.
 4. تنظیم برنامه بازرسی دوره‌ای استانداری ،فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و اجرای آن از طریق بازرسی‌های مالی واداری.
 5. انجام بازرسی‌های موردی از دستگاه‌های اجرایی با دستور مقامات مافوق.
 6. انجام همکاری‌های لازم با گروه‌های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به‌منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.
 7. تنظیم گزارش از نتایج بازرسی‌های انجام‌شده و ارسال آن برای مراجع ذی‌ربط.
 8. بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم از طریق نهاد ریاست جمهوری،سازمان بازرسی کل کشور،وزارت کشور و دیگر ارگان‌های مسئول ارجاع می‌گردد.
 9. بررسی،اظهارنظر و تهیه پیش‌نویس تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه هاو اساسنامه‌های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه(فرمانداری‌ها،بخشداری‌ها) و ارائه به مرکز مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحدهای ذی‌ربط.
 10. عضویت و شرکت در جلسات ،کمیته‌ها و کارگروه‌ها با موضوع تحول اداری ، ارتقاء سلامت اداری، مبارزه با فساد و رشوه و تکریم ارباب‌رجوع.
 11. تنظیم و اظهارنظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته با اشخاص حقیقی و حقوقی.
 12. طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.
 13. معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا،تهیه لوایح و مشاوره)مدیران و کارکنان استانداری،فرمانداری و بخشداری‌ها و در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی،اداری و محاسباتی.
 14. همکاری با مرکز مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران ،فرمانداران ،بخشداران و واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می‌شود.
 15. انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع برآنها و تملک اراضی و اماکن موردنیاز بر اساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه وابسته.
 16. تهیه و تنظیم گزارش‌های حقوقی موردنیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری،معاونین و سایر مسئولین ذی‌ربط و اظهارنظر مشورتی درباره کلیه مسائل حقوقی و قضایی استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.
 17. نظارت ، ارزیابی و بازرسی از نحوه اجرای کلیه مأموریت‌ها و وظایف استانداری و واحدهای تابعه و وابسته و بازرسی از دستگاه‌های اجرایی استان.
 18. دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق.
 19. بررسی پیرامون صحت‌وسقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به‌منظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات.

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی